skip to Main Content

Dessa riktlinjer är framtagna för att underlätta för arrangören samt för att tävlingen ska bli så bra och rättvis som möjligt. Det är viktigt att alla atleter läser igenom detta innan deltagande. Dessa riktlinjer ska följas av såväl deltagare som arrangör.

 

 • X-fire Games är en tävling i funktionell fitness.

 

 • Tävlingen är ett svenskt mästerskap inom räddningstjänsten.

 

 • Tävlingen är en officiell tävling i SBRIF (svenska brand och räddningstjänstens idrottsförbund).

 

 

 • Alla deltagare ska vara medlemmar i SBRIF. För medlemskap se hemsida www.brandsm.se. Alla deltagande ska läsa SBRIF:s stadgar.

 

 • Alla deltagare ska vara anställda inom räddningstjänsten. Anställningsformen har ingen betydelse. (Det spelar alltså ingen roll om man är deltids-, heltidsbrandman, vikarie, timvikarie, styrkeledare, befäl osv.)

 

 • Deltagaren måste ha fyllt 18 år.

 

 • Tävlingen ska genomföras som en lagtävling, lag om 2 personer.

 

 • Deltagarna ska komma från samma förbund/räddningstjänst.

 

 • Alla atleter deltar på egen risk.

 

 • Arrangören har ansvaret att framställa ett dokument som deltagaren skriver på där information kring säkerhet samt uppförande framgår.

 

 • Alla atleter tar ansvar för gott uppförande. Vid otrevligt eller farligt uppträdande kan atleten bli diskvalificerad från tävlingen.

 

 • Atleten tar ansvar för varsamhet av utrustning under tävlande. Om atleten är oaktsam kan arrangören kräva ersättning av skadad eller förstörd utrustning.

 

 • Arrangören ska gärna samarbeta med räddningstjänsten på orten där tävlingen hålls.

 

 • Tävlingsavgifterna ska täcka alla eventuella kostnader, dock ska arrangören söka sponsring i största möjliga mån såsom priser, lån av utrustning etc.

 

 • Om anmälda deltagare betalt in anmälningsavgift och tävlingen inte blir av ska anmälaren få tillbaka hela summan.

 

 • Om det anmälda laget inte kan delta och reservlista finns ska reservdeltagare förfrågas. Betald anmälningsavgift kan återbetalas om annat lag tar dennes plats.

 

 • Arrangören bestämmer hur många antal lag som får plats på tävlingen. Om arrangören anser att ett kval är nödvändigt innan ”huvudtävlingen” får detta genomföras.

 

 • Tävlingen ska avgöras under en och samma dag.

 

 • Tävlingen ska ej genomföras i samband eller samtidigt med en annan tävling om inte tävlingen får en egen dag eller en egen hall att vara i. Heaten ska inte blandas med andra deltagare från någon annan tävling än X-Fire Games.

 

 • Tävlingen får ej hållas under semestertider. Datumet bestämmer arrangören men vår och höst är att rekommendera.

 

 • Arrangören ska ha koll på andra stora tävlingar så att tävlingen inte krockar med tex regionals, MK-open, Roslagen-open osv.

 

 • Alla anmälda lag genomför minst gren 1-3.

 

 • Gren 1-3 är valfri för arrangören, dvs arrangören får bestämma fritt vad de ska innehålla, semifinalen ska innehålla minst två av de tre grundläggande ”standardsen” och finalen ska innehålla alla ”standards” (gymnastik, styrka, kondition).

 

 • Minst 2 grenar i tävlingen ska innehålla ”brandmannarelaterade” övningar.

 

 • Alla tävlar mot alla oavsett ålder och kön.

 

 • Det ska finnas tydliga och rättvisa uppdelningar i vikt/övningar mellan dam- och herrdeltagare.

 

 • Vid deltagare som klassas som masters skall vikterna/övningarna anpassas därefter. Mastersklasserna ska delas in enligt följande: 40-45, 45-50, 50+

 

 • Arrangören ordnar domare och funktionärer.

 

 • Arrangören ordnar utrustning.

 

 • Deltagarna ska kunna se en klocka under eventen.

 

 • Rörelsestandardsen är samma som i x-fit, arrangören ska gå igenom alla grenar och övningar innan tävling.

 

 • Vid mer extrema grenar som tex simning i öppet vatten, klättring etc måste säkerheten vara högt prioriterad och planerad lång tid innan tävling. Om arrangören väljer en sådan gren ska personer/personal finnas på plats som har utrustning och kunskap för att kunna göra en första livräddande åtgärd. Dessa personer ska vara tydligt utmärkta med tex väst.

 

 • Någon/några av funktionärerna ska ansvara för lättare sjukvård/krisberedskap vid ev händelse. Denne person/-er ska vara tydligt utmärkt med tex väst etc och presenterad för deltagarna innan tävlingens start.

 

 • Arrangören skall hålla en säkerhetsgenomgång innan tävlingsstart tex vart utrymningsvägar, defibrillator/sjukvårdsväska finns.

 

 • Tävlingen ska vara ”publikvänlig”, dvs att arrangören ska kunna redovisa resultat löpande under tävlingens gång. Hur det sker är upp till arrangören.

 

 • En speaker ska finnas.

 

 • Arrangören ska erbjuda bankett för deltagarna, alt ta hjälp av restaurang etc.

 

 • Arrangören ska kunna erbjuda olika alternativ på boende.

 

 • Arrangören ska skriva under en kopia av detta dokument för att visa att man har tagit del av informationen.

 

 • Arrangören tar tillfälligt över det administrativa ansvaret gällande facebook, instagram och X-Fire Games hemsida. Regelbundna uppdateringar ska göras.

 

 • Arrangörsskapet är öppen och intresseförfrågan ställs redan direkt efter avslutad tävling.

 

 • Detta dokument ska uppdateras om ändringar sker.

 

___________________________      _________________________                 ______________

Namnteckning/namnförtydligande             Box/räddningstjänst                                              Datum

Har tagit del av informationen

Deltagare & resultat

Vilka är med i årets upplaga?

Atlet & publikinfo

Workouter, tider, regler m.m.

Bankett

Festlig avslutning av dagen

Riktlinjer

Läs igenom innan deltagande

PARTNERS

Burpeeshop