skip to Main Content
Training Day

Vi tycker det är för långt till 3 juni och X-Fire Games i Nacka!
Så därför drar vi ihop en träningsdag på Gripen Crossfit i Malmö 5 november. Dagen är för alla som någon gång deltagit, ska delta eller inte riktigt vågat delta på X-Fire Games. Du kan anmäla dig själv, eller tillsammans med din teamie. Vi löser så att alla får en lagkompis på plats.

Det kommer bli ett par teamwodar med skalningsalternativ så att alla kan vara med! Den här dagen ska vara kul! Det är ingen tävling, men…

Efter passet tar vi kanske en bastu och gör oss redo för en middag på stan kl.19.00. Samling på Gripen Crossfit: 14.00.

Anmälan senast 31/10 och fler frågor till: lisa.lokkin@gripencrossfit.se

Vi ses i Malmö